Tác giả: Dũng Cá Xinh

Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi muộn phiền Loài hoa không hương không sắc màu Nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ